Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Przemyślana polityka podatkowa Państwa firmy jest podstawą do efektywnego i bezpiecznego zarządzania sferą podatkową i finansową przedsiębiorstw. Może również przynieść wiele korzyści, zarówno w postaci zmniejszenia obciążeń podatkowych jak i zminimalizowania ewentualnych ryzyk fiskalnych.

Nasze usługi doradcze z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego obejmują:

 • doradztwo w zakresie podatku VAT
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS)
 • doradztwo w zakresie pozostałych podatków (np. podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, akcyzy) i cła
 • doradztwo dotyczące opodatkowania transakcji i przedsięwzięć międzynarodowych
 • pomoc i reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz sądami administracyjnymi (wnioski, odwołania, zastrzeżenia, skargi, itp.)
 • pomoc w uzyskiwaniu urzędowych interpretacji podatkowych
 • rejestrację zagranicznych podmiotów dla celów podatku VAT w Polsce wraz z obsługą administracyjną związaną z rozliczeniami z tytułu VAT (rejestry, deklaracje itd.)
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej
 • konstruowanie umów, jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • informowanie o zmianach przepisów podatkowych