Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe

Nasze biuro świadczy usługi z zakresu obsługi księgowej wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na formę rozliczeń.

Nasze atuty to przede wszystkim kilkunastoletnia obecność na rynku i zdobyte przez ten czas doświadczenie, poparte wpisem na listę doradców podatkowych Ministra Finansów RP z dnia 02.02.1998 pod numerem 04237 oraz uzyskanym świadectwem kwalifikacyjnym Ministra Finansów RP nr 14995/99 dla osób prowadzących księgi rachunkowe.

Ponadto, dla jeszcze większego zabezpieczenia interesów naszych klientów, posiadamy obowiązkową polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC obejmującą swym zakresem czynności usługowego prowadzenia ksiąg oraz czynności doradztwa podatkowego. Pracownikami naszego biura rachunkowego są osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie.

Zakres świadczonych usług:

 • doradztwo podatkowe
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT (rejestry dostaw i nabyć)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie listy płac pracowników i prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • pełna obsługa ZUS wraz z przesyłaniem deklaracji drogą elektroniczną
 • wypełnianie deklaracji podatkowych VAT-7, PIT-4R, PIT-11/8B, PIT-40 i innych
 • wypełnianie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28
 • obsługa zgłoszeń INTRASTAT
 • rozliczanie podatku akcyzowego
 • wnioski i rozliczanie dotacji z PFRON
 • sporządzanie deklaracji oraz wyliczenie opłat za korzystanie ze środowiska
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, F-01 oraz zestawień do banku
 • reprezentacja podatnika przed organami administracji (Urząd Skarbow i ZUS, sądy – KRS).


Obsługujemy firmy z terenu całego województwa Śląskiego:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • właścicieli nieruchomości czynszowych i komercyjnych
 • inne osoby i podmioty

Cennik usług księgowych negocjowany jest indywidualnie